Leczenie chorób dziąseł


Czy cierpisz na chorobę przyzębia? - Quiz (kliknij)>

Choroby przyzębia to przewlekłe procesy patologiczne, przede wszystkim
zapalenia.


W wyniku tych chorób dochodzi do rozchwiania i utraty zębów, a więc
konieczne jest niedopuszczenie do ich rozwoju.

Choroby przyzębia, obok próchnicy, są najczęstszą przyczyną przedwczesnej
utraty uzębienia, dlatego zaliczane są do chorób społecznych.Badania statystyczne wykazały, że to właśnie choroby dziąseł stanowią
najważniejszą przyczynę utraty zębów u pacjentów po 23 roku życia,
a około 60% populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest chorobą.


Bardzo rzadko udaje się zaobserwować początek choroby dziąseł.
Jest to spowodowane tym, że początkowe objawy - zaczerwienienie,
niewielkie krwawienia pozostają niezauważone przez pacjenta.
Zauważamy najczęściej skutki zaawansowanego procesu zapalnego
- zwiększona ruchomość zębów i odsłonięte powierzchnie korzeni
na skutek zaniku kości, bolesność szyjek zębowych, częste krwawienia.
Na brzegu dziąsła w okolicy niektórych zębów mogą powstać bolesne,
nawracające ropnie. Często bóle głowy mają swoje źródło w stanie
zapalnym toczącym się w przyzębiu.

Uwaga palacze: nikotyna zwęża naczynia krwionośne, co powoduje brak
występowania krwawienia, a więc utrudnia szybkie wykrycie choroby przyzębia!

Oprócz dziąsła, zmiany chorobowe zajmują kość i więzadła przyzębia. Kość ulega
powolnemu zanikowi. Powstają często głębokie kieszonki przyzębne, w których
zalegające resztki pokarmowe, bakterie, itp., powodują stan zapalny przyzębia,
który doprowadza do obniżenia się dziąsła i odsłaniania korzeni zębów. Na brzegu
dziąsła w okolicy niektórych zębów mogą powstać bolesne, nawracające ropnie.
Zęby zaczynają się chwiać, tracą prawidłowe umocowanie w kości i mogą wypadać.
Taki proces chorobowy nazywamy zapaleniem przyzębia - periodontitis -
"parodontoza".


Proces chorobowy dziąsła i kości może też przebiegać bez przykrych odczuć. Dziąsło
nie boli i nie krwawi, jest prawidłowo zabarwione. Jedynym niepokojącym objawem
jest odsłanianie się korzeni zębów z powodu powolnego zaniku kości i dziąsła oraz
bolesność szyjek zębowych.

Bakteryjną płytkę nazębną uważa się za najważniejszy, miejscowy czynnik
zapaleniotwórczy. Dojrzała płytka nazębna z upływem czasu podlega mineralizacji
i powstaje z niej kamień nazębny.

Rozwój choróby przyzębia może być dodatkowo potęgowany przez:
- palenie tytoniu
- cukrzyce
- nadmierne spożycie alkoholu
- bruksizm, czyli nawykowe zgrzytanie zębami
- zaburzenia hormonalne, np. ciąża
- nieprawidłowa dieta
- nieprawidłowe wypełnienia (nawisy) i uzupełnienia protetyczne
utrudniające utrzymanie prawidłowej higieny
- zaburzenia wydzielanie śliny

Leczenie:

Każdy pacjent leczony periodontologicznie, musi mieć świadomość, że cierpi na
chorobę przewlekłą i tylko dzięki systematycznemu i ciągłemu leczeniu możliwe jest
jej opanowanie.

Pacjent w przebiegu leczenia takiej choroby przechodzi w naszym gabinecie
program terapii periodontologicznej, składającej się z trzech faz:

Zabiegi chirurgiczne wspomagające leczenie schorzeń przyzębia

Zwyczajowo leczenie chirurgiczne proponowane jest pacjentowi wówczas,
gdy są do tego wskazania i gdy wykorzystane zostaną już wszystkie metody
niechirurgiczne (korekty zgryzu, unieruchamianie zębów przez szynowanie lub
różnego rodzaju uzupełnienia protetyczne), a pacjent utrzymuje doskonałą higienę
jamy ustnej.

Ma ono na celu odtworzenie tkanek utraconych w wyniku postępu choroby
z wykorzystaniem biomateriałów lub tkanek własnych pacjenta.


(fot. widoczne recesje dziąsłowe i stan po zabiegu chirurgicznym)


  strona główna | zespół | leczenie | wyposażenie | kontakt  
Tworzenie stron www: Data Quest