Diagnostyka rentgenowska

W tym Gabinecie został zainstalowany
aparat tomograficzny Kodak 9000C 3D.

Tomografia komputerowa umożliwia zobrazowanie
wybranego obszaru ciała w postaci obrazu
trójwymiarowego. W porównaniu do zwykłego
zdjęcia radiologicznego, które jest "cieniem"
prześwietlanych struktur anatomicznych,
tomografia komputerowa pozwala na oglądanie
obrazu z dowolnej strony i w dowolnym przekroju.
W ten sposób lekarz może bardzo precyzyjnie
określić położenie istotnych szczegółów
anatomicznych, postawić trafniejszą diagnozę i przygotować precyzyjniejszy
plan leczenia.

Nowoczesna technologia wykorzystywana w urządzeniu Kodak 9000 3D umożliwia
zobrazowanie i pomiary szczegółów anatomicznych o wielkości powyżej
76 mikronów, czyli mniejszych niż kropka na końcu tego zdania.
Zaawansowana obróbka komputerowa powstającego zdjęcia umożliwia dodatkową
poprawę jakości i czytelności powstałego obrazu trójwymiarowego.


Przy wykonywaniu ekspozycji urządzenie precyzyjnie skanuje tkanki, które
mieszczą się w walcu o wysokości 3,7 cm i średnicy 5 cm. Tak małe pole
obrazowania połączone z bardzo wysoką czułością sensora umożliwia
minimalizację dawki promieniowania Roentgena. W przypadku zdjęć zębów
trzonowych dawka (18,8 ?Sv) zaabsorbowana przez Pacjenta jest równoważna
promieniowaniu tła, które każdy z nas otrzymuje ze źródeł naturalnych
w ciągu niecałych trzech dni. W porównaniu z innymi badaniami
radiologicznymi narażenie na promieniowanie jest bardzo niskie.
Standardowe prześwietlenie mammograficzne wymaga dawki, która jest
wyższa trzydzieści siedem razy, a pełnowymiarowa tomografia szpitalna
to ekspozycja nawet przy czterystukrotnie wyższej dawce.

Aby zapewnić Państwu jeszcze wyższą ochronę wszystkie badania wykonywane są
w fartuchu ochronnym, który nie dopuszcza do napromieniowania części ciała
nie objętych badaniem.
Urządzenie zostało przystosowane do wykonywania zdjęć u osób niepełnosprawnych
korzystających z wózka inwalidzkiego. Badanie jest u takich Pacjentów
przeprowadzane w pozycji siedzącej, bezpośrednio na wózku.
Wyniki badania otrzymają Państwo na płycie CD wraz z oprogramowaniem, które
umożliwia ich przeglądanie zarówno w postaci dowolnego przekroju jak i w formie
trójwymiarowej. Dzięki temu możliwe jest ich ponowne wykorzystanie w późniejszym
okresie przez innych lekarzy.

Oczywiście urządzenie umożliwia także wykonanie cyfrowych zdjęc rentgenowskich
w projekcjach klasycznych (pantomogram, zdjęcie zatok obocznych nosa,
zdjęcie cefalometryczne, zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych,
projekcje PA i boczne czaszki).  strona główna | zespół | leczenie | wyposażenie | kontakt  
Tworzenie stron www: Data Quest