Jakie są przeciwskazania do stosowania sedacji N₂O/O₂?

Na liście przeciwwskazań do sedacji wziewnej N₂O znajdują się:

  • niedrożność górnych dróg oddechowych spowodowana
  • przeziębieniem czy przerostem migdałków gardłowych
  • choroby psychiczne
  • stwardnienie rozsiane
  • porfiria
  • miastenia gravis
  • rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc
  • alkoholizm